Questions d'Estat

Reflexions per al país del futur

Institut d'Estudis Catalansmnium Cultural

Notícies

3 desembre 2013

Un estat per a tothom

El seminari de política va comptar amb una exposició inicial a càrrec d’Oriol Homs, i el debat girar al voltant de dos eixos fonamentals, presentats per les respectives ponències. D’una banda, la gestió pública lligada a la participació, que va comptar amb l’enfocament inicial de Martí Olivella. De l’altra, l’estat del benestar, amb una introducció a càrrec de Guillem López Casasnovas.

La preocupació central del seminari va ser com podem dotar de contingut social el futur estat català. Així doncs, els temes que van anar sent objecte de reflexió per part dels participants, van ser l’accés universal al coneixement (formació i educació), la salut i el benestar, la garantia d’ingressos (treball, pensions, rendes mínimes), la construcció d’una adminsitració més eficient i l’aprofundiment de la participació. Aspectes tots ells relacionats entre si, i que s’han d’articular en una proposta que sumi per a l’estat propi.