Questions d'Estat

Reflexions per al país del futur

Institut d'Estudis CatalansÒmnium Cultural

El projecte

Qüestions d’estat. Reflexions per al país del futur

Quines són les principals qüestions que s’ha de plantejar Catalunya davant l’eventual creació d’un nou estat? L’Institut d’Estudis Catalans i Òmnium Cultural, dues institucions històricament compromeses amb el país i amb una clara voluntat de contribuir a la definició de la Catalunya del futur, promouen i coordinen un procés de reflexió intel·lectual i acadèmica centrat en sis àmbits: la llengua, l’educació, la cultura, la ciència, l’economia i la política.

En una primera fase, durant el mes de juny, s’organitzaran sis debats —un de cada àmbit—, que seran oberts a la ciutadania, amb l’objectiu de generar i ordenar un discurs que permeti avançar cap a unes propostes més concretes. Aquests debats es faran a la seu d’Òmnium.

En una segona fase, des del setembre fins a final d’any, i a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, es presentaran sis ponències, dirigides per un expert en cada àmbit, a partir de les quals es concretaran unes conclusions, que seran lliurades al Consell Assessor per a la Transició Nacional i al Parlament de Catalunya.

Amb aquesta iniciativa, i des del compromís cívic i intel·lectual que regeix les dues institucions, l’IEC i Òmnium volen col·laborar en aquesta reflexió col·lectiva que ens permeti construir el país que els catalans decidim que volem.