Questions d'Estat

Reflexions per al país del futur

Institut d'Estudis Catalansmnium Cultural

Ponents

Jaume Bertranpetit

Nascut a Camprodon el 1952. Doctor en biologia per la Universitat de Barcelona i catedràtic d’Antropologia a la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat degà dels nous estudis de Biologia i vicerector de política científica de la UPF. Especialista en genètica de les poblacions humanes, ha investigat la variació en el genoma humà i la manera com aquesta informació pot permetre reconstruir l’origen i la història de les poblacions. També treballa en evolució molecular i genòmica comparativa. Autor de força publicacions, ha dut a terme diversos projectes de recerca i ha col·laborat en diferents exposicions científiques («Darwin, 100 anys», «L’arqueologia a Catalunya, avui», «Institut d’Estudis Catalans, 90 anys»). Ha estat membre de la Junta Directiva de l’Institut Català d’Antropologia. Des del juny de 2007 és director de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. És membre de la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC .