Questions d'Estat

Reflexions per al país del futur

Institut d'Estudis Catalansmnium Cultural

Ponents

Isidor Marí

Nascut a Eivissa el 1949. President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Llicenciat en filologia catalana a la Universitat de Barcelona, començà la seva carrera acadèmica com a professor a la Universitat de les Illes Balears (1972-1980), on dirigí el Departament de Llengua i Literatura Catalanes i intervingué en la incorporació de la llengua catalana al sistema educatiu de les Illes Balears. Ha estat cap del Servei d’Assessorament Lingüístic (1980-1988) i subdirector general de Política Lingüística (1989-1996) de la Generalitat de Catalunya. Va ser director del TERMCAT del 1988 al 1997. Del 1996 al 2009 va dirigir els estudis d’humanitats i filologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Fou director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC. Entre altres obres, ha publicat Un horitzó per a la llengua, Plurilingüisme europeu i llengua catalana i Mundialització, interculturalitat i multilingüisme.